Smiley face

Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • 2019 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 46 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 97, Аи-92 автобензин 38, дизелийн түлш 44, ТС-1 онгоцны түлш 16 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ Увс, Баян-Өлгий аймгуудын А-80 автобензин 15-90 төгрөг, Аи-92 автобензин 50-70 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөгөөр, бөөний үнэ Дорнод, Увс аймгуудад А-80 автобензин 50-90 төгрөг, Аи-92 автобензин 50-190 төгрөг, дизелийн түлш 50-120 төгрөгөөр, "Мон Петэкс" ХХК-ийн дизелийн түлш 90 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна.    

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 436.20-501.85 ам.доллар буюу баррель нь 56.10-66.05 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.

 • 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 31 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 83, Аи-92 автобензин 28, дизелийн түлш 27, ТС-1 онгоцны түлш 17 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 389.84-473.74 ам.доллар/тн буюу баррель нь 49.96-62.35 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.   

  Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ А-80 автобензин Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудад 30-60 төгрөг, Булган, Орхон, Хөвсгөл аймгуудад 50-65 төгрөг, Дархан, Говьсүмбэр, Өмнөговь аймгуудад 30-60 төгрөгөөр, Өмнөговь аймагт дизелийн түлш 30 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна.

  Бөөний үнэ "Шунхлай" ХХК-ийн А-80 автобензин, Аи-92 автобензин, дизель түлшний үнэ тус бүр 100 төгрөг, "Сод Монгол" ХХК-ийн А-80 автобезнин 90 төгрөг, Аи-92 автобензин 130 төгрөгөөр, Дархан-Уул аймагт Аи-92 автобензин 60-120 төгрөг, дизелийн түлш 20-70 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна.

 • 2019 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 32 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс А-80 автобензин 85, Аи-92 автобензин 29, дизелийн түлш 28, ТС-1 онгоцны түлш 22 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн долоо хоногт олон улсын томоохон биржүүд дээр нэг тонн түүхий газрын тосны үнэ 347.23- 442.36 ам.доллар/тн буюу баррель нь 44,50-58,22 ам.доллар ($)-ын хооронд хэлбэлзсэн байна.   

  Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ Увс аймагт Аи-80 автобензин 45 төгрөг, Орхон аймагт Аи-95 автобензин 50 төгрөгөөр тус бүр буурсан. Баянхонгор, Булган аймгуудад дизелийн түлш 15-25 төгрөгөөр өссөн байна.  

  Бөөний үнэ Шунхлай ХХК-ийн А-80 автобензин 90 төгрөг, Аи-92 автобензин 100 төгрөг, дизелийн түлш 50 төгрөг, Ай Си Ай Си ХХК-ийн А-80 автобезнин 150 төгрөг, Аи-92 автобензин 100 төгрөг, дизелийн түлш 200 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна.

 • 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 29 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 88, Аи-92 автобензин 28, дизелийн түлш 23, ТС-1 онгоцны түлш 21 хоногийн нөөцтэй байна.

  2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн арилжаагаар “Brent” төрлийн газрын тосны үнэ тонн нь 408,47 ам.долл /баррель нь 53,76 ($)/, “WTI” төрлийнх 355,74 ам.долл /баррель нь 45,59($)/ ханштайгаар хаагдсан нь өнгөрсөн долоо хоногийн үзүүлэлттэй харьцуулахад “Brent” түүхий тос 10,89 хувь, “WTI” төрлийн түүхий тос 10.96 хувиар тус тус буурсан байна.

  Өнгөрсөн 7 хоногт жижиглэнгийн үнэ Аи-80, Аи-92 автобензин Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Баянхонгор аймгуудаас бусад аймгуудад 45-50 төгрөг, Улаанбаатар хотод “Магнай Трейд” ХХК, “Петровис” ХХК-иудын  А-80, Аи-92 автобензин 45-50 төгрөгөөр тус бүр буурсан байна. 

 • 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 32 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 86, Аи-92 автобензин 36, дизелийн түлш 24, ТС-1 онгоцны түлш 20 хоногийн нөөцтэй байна.

  2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн арилжаагаар “Brent” төрлийн газрын тосны үнэ тонн нь 457.55 ам.долл /баррель нь 60.22 ($)/, “WTI” төрлийнх 399.67 ам.долл /баррель нь 51.22($)/ ханштайгаар хаагдсан нь өнгөрсөн долоо хоногийн үзүүлэлттэй харьцуулахад “Brent” түүхий тос 9.4 хувиар, “WTI” төрлийн түүхий тос 10.19 хувиар тус тус буурсан байна.