Зургийн цомог

Үнийн мэдээ

 • 2018 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 33 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 48,  Аи-92 автобензин 29, дизелийн түлш 32, ТС-1 онгоцны түлш 43 хоногийн нөөцтэй байна.

  Баруун бүсийн зарим аймгуудад жижиглэнгийн үнэ А-80 автобензин 70 төгрөг, АИ-92 автобензин 70 төгрөг, Дизелийн түлш 90 хүртэл төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

  Хангайн бүсийн зарим аймгуудад А-80 автобензин 80 төгрөг, АИ-92 автобензин 70 төгрөг, Дизелийн түлш 60 хүртэл төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

  Төвийн бүсийн зарим аймгуудад А-80 автобензин 50 төгрөг, АИ-92 автобензин 100 төгрөг, Дизелийн түлш 80 хүртэл төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

  Зүүн бүсийн зарим аймгуудад А-80 автобензин 70 төгрөг, АИ-92 автобензин 70 төгрөг, Дизелийн түлш 90 хүртэл төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

 • 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 36 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 41,  Аи-92 автобензин 31, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 47 хоногийн нөөцтэй байна.

             Өнгөрсөн долоо хоногт Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Сүхбаатар аймгуудад А-80 автобензин жижиглэнгийн үнэ 30-50 төгрөгөөр өссөн байна. 

 • 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 34 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 40,  Аи-92 автобензин 32, дизелийн түлш 32, ТС-1 онгоцны түлш 33 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн долоон хоногт жижиглэнгийн үнэ Архангай, Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь аймгуудад А-80 автобензин  20-30 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

 • 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 37 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 44,  Аи-92 автобензин 35, дизелийн түлш 35, ТС-1 онгоцны түлш 39 хоногийн нөөцтэй байна.

  Өнгөрсөн долоон хоногт жижиглэнгийн үнэ Баян-Өлгий аймагт А-80 автобензин 70 төгрөг, Р-92 автобензин 50 төгрөгөөр, Өмнөговь аймагт дизелийн түлш 90 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.  

 • 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар

  Улсын хэмжээнд дунджаар ердийн хэрэглээний 40 хоногийн газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцтэй байгаа бөгөөд үүнээс  А-80 автобензин 78,  Аи-92 автобензин 31, дизелийн түлш 40, ТС-1 онгоцны түлш 29 хоногийн нөөцтэй байна.      

  Улаанбаатар хотод шатахууны жижиглэнгийн үнэ А-80 автобензин 1480-1580 төгрөг, Аи-92 автобензин 1660-1730 төгрөг, Аи-95 автобензин 2040-2050 төгрөг, дизелийн түлш 2010 төгрөгөөр тус тус худалдаалагдаж байна.