Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 7-р сар2019-07 Татах
2Статистик мэдээ 6-р сар2019-06 Татах
3Статистик мэдээ 5-р сар2019-05 Татах
4Статистик мэдээ 4-р сар2019-04 Татах
5Статистик мэдээ 3-р сар2019-03 Татах
6Статистик мэдээ 2-р сар2019-02 Татах
7Статистик мэдээ 1-р сар2019-01 Татах