Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 4-р сар2019-04 Татах
2Статистик мэдээ 5-р сар2019-05 Татах
3Статистик мэдээ 3-р сар2019-03 Татах
4Статистик мэдээ 2-р сар2019-02 Татах
5Статистик мэдээ 1-р сар2019-01 Татах