Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 2016.01 Татах
2Статистик мэдээ 2016.02 Татах
3Статистик мэдээ 2016.03 Татах
4Статистик мэдээ 2016.04 Татах
5Статистик мэдээ 2016.05 Татах
6Статистик мэдээ 2016.06 Татах
7Статистик мэдээ 2016.07 Татах
8Статистик мэдээ 2016.08 Татах
9Статистик мэдээ 2016.09 Татах
10Статистик мэдээ 2016.10 Татах
11Статистик мэдээ 2016.11 Татах
12Статистик мэдээ 2016.12 Татах