Нэр Огноо Файл
1Статистикийн мэдээ 1-р сар2020-02-27 Татах
2Статистикийн мэдээ 2-р сар2020-03-30 Татах
3Статистикийн мэдээ 3-р сар2020-04-20 Татах
4Статистикийн мэдээ 4-р сар2020-04-18 Татах
5Статистикийн мэдээ 5-р сар2020-06-16 Татах
6Статистикийн мэдээ 6-р сар2020-07-22 Татах
7Статистикийн мэдээ 7-р сар2020-08-26 Татах
8Статистикийн мэдээ 8-р сар2020-09-18 Татах
9Статистикийн мэдээ 9-р сар2020-10-26 Татах
10Статистикийн мэдээ 10-р сар2020-11-23 Татах
11Статистикийн мэдээ 11-р сар2020-12-17 Татах
12Статистикийн мэдээ 12-р сар2021-03-19 Татах