Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээг эндээс харна уу. https://www.iltodgeree.mn/

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр 2023 татах

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн ТЭЗҮ-ийн талаарх мэдээлэл /2023 оны 1 дүгээр улиралд/ татах

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн ТЭЗҮ-ийн талаарх мэдээлэл /2022 он / татах

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүд  /2023 оны 1 дүгээр улиралд/  татах

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүд  /2022 он/ татах

 

 

 

Нэр Огноо Файл
1 Татах
2 Татах
3 Татах
42023-04-04 Татах
5 Татах