Нэр Огноо Файл
1Газрын тос, бүтээгдэхүүний газрын дарга2023-05 Татах
2Төрийн захиргааны удирдлагын газар2023-05 Татах
3Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс2023-05 Татах
4Хууль, эрх зүйн хэлтэс2023-05 Татах
5Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар2023-05 Татах
6Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтэс2023-05 Татах
7Уул уурхайн хэлтэс2023-05 Татах
8Кадастрын хэлтэс2023-05 Татах
9Газрын тосны ашиглалтын хэлтэс2023-05 Татах
10Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтэс2023-05 Татах
11Газрын тосны хайгуулын хэлтэс2023-05 Татах
12Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори2023-05 Татах
13Орон нутаг дахь төлөөлөл хариуцсан газар2023-05 Татах
14Баруун бүс2023-05 Татах
15Говийн бүс2023-05 Татах
16Хангайн бүс2023-05 Татах
17Хойд бүс2023-05 Татах
18Төвийн бүс2023-05 Татах
19Зүүн бүс2023-05 Татах