Нэр Огноо Файл
12022 оны Аудитын дүгнэлт2022 Татах
22021 оны Аудитын дүгнэлт2021 Татах
3Дотоод аудитын ажлын тайлан /2022 оны эхний хагас жил/2022 Татах
4Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 2016-2020 он2020-03-25 Татах
52020 оны Аудитын дүгнэлт2020-02-25 Татах
62019 оны Аудитын дүгнэлт2019-02-25 Татах
72018 оны Аудитын дүгнэлт2019-02-25 Татах
82016 оны Аудитын дүгнэлт2017-02-20 Татах
92015 оны Аудитын дүгнэлт2016-02-25 Татах