Нэр Огноо Файл
12021 оны Аудитын дүгнэлт2021 Татах
2Дотоод аудитын ажлын тайлан /2022 оны эхний хагас жил/2022 Татах
3Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 2016-2020 он2020-03-25 Татах
42020 оны Аудитын дүгнэлт2020-02-25 Татах
52019 оны Аудитын дүгнэлт2019-02-25 Татах
62018 оны Аудитын дүгнэлт2019-02-25 Татах
72016 оны Аудитын дүгнэлт2017-02-20 Татах
82015 оны Аудитын дүгнэлт2016-02-25 Татах