Нэр Огноо Файл
1Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай1994.11.15 Татах
2Төрийн нууцын тухай 1995.04.18 Татах
3Архивын тухай хууль1998.01.02 Татах
4Технологи дамжуулах тухай1998.05.07 Татах
5Газрын хэвлийн тухай хууль1988.11.29 Татах
6Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай1999.12.16 Татах
7Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай2001.02.01 Татах
8Газрын тухай хууль2002.06.07 Татах
9Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай 2003.05.15 Татах
10Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай2004.01.02 Татах
11Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай2005.07.01 Татах
12Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай 2006.05.25 Татах
13Ашигт малтмалын тухай 2006.07.08 Татах
14Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 2008.05.20 Татах
15Цөмийн энергийн тухай2009.07.16 Татах
16Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2009.07.16 Татах
17Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт АМ хайх, ашиглахыг хориглох тухай2009.07.16 Татах
18Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай2009.12.17 Татах
19Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай2010.11.25 Татах
20Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011.06.16 Татах
21Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай2012.05.17 Татах
22Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний бодисын тухай2013.01.31 Татах
23Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай2014.01.09 Татах
24Газрын тосны тухай2014.07.01 Татах
25Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай2015.07.09 Татах
26Захиргааны ерөнхий хууль2015.06.19 Татах
27Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай2015.07.09 Татах