Нэр Огноо Файл
1Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам Татах
2Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Татах
3Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Татах
4Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам, ЗГ-ын 2010.12.01, 308 тогтоол Татах
5Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Татах
6Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам Татах
7АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Татах
8Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Татах
9Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Татах
10Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
11Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулах журам2015.06.29 Татах
12УУС-ын 2015.06.29-126 тушаалаар оруулсан нэмэлт өөрчлөлт Татах
13Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Татах
14Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Татах
15Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Татах