Нэр Огноо Файл
1Улсын хилээр нэвтрүүлэх онцлог бараанд гаалийн бүрдүүлэлт хийх журам2022-12-19 Татах
2Хайгуул, уулын ажлын болон баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээг хүргүүлэх, ирүүлэх, хүлээн авах заавар2022-10-18 Татах
3Газрын тосны бүртгэл, тооцооны журам2022-12-23 Татах
4Ашигт малтмалын орд ашиглах болон баяжуулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг хянах, танилцах, санал дүгнэлт боловсруулах дотоод заавар2022-05-02 Татах
5Боловсруулах үйлдвэрийн салбарын хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэм мөрдөх түр журам2020-11-30 Татах
6Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам2019-10-17 Татах
7Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам2018-11-22 Татах
8Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг санхүүжүүлэх, гүйцэтгэх, үр дүнг тооцох журам2015-06-12 Татах
9Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар 2027 он хүртэл баримтлах бодлого2018-11-22 Татах
10Байгууллагын дэргэдэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм Татах
11Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээ2018-11-22 Татах
12Ил уурхайн аюулгүйн ажиллагааны дүрэм Татах
13Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ2018-11-22 Татах
14Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын талбайг буцаан өгөх, хүлээн авах журам2018-11-22 Татах
15Бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Татах
16Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавих шаардлага2018-11-22 Татах
17Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам2018-11-22 Татах
18АМГ-ын даргын 2011.04.21-153 Татах
19Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Татах
20Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар батлах тухай Татах
21Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам2018-11-22 Татах
22Бичил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар Татах
23Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох тухай гэрээ байгуулах өргөдлийн маягт Татах
24УУС-ын 2015.06.29-126 тушаалаар оруулсан нэмэлт өөрчлөлт Татах
25Уул уурхайн олборлолт, боловсруулалтаас үүсэх хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах журам2020-06-10 Татах
26Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам2015-05-24 Татах
27Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн тооцооны тайланд тавих шаардлага2022-12-26 Татах
28Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм2022-12-26 Татах
29Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал батлах тухай2017-12-25 Татах
30Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул, судалгааны цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм2015.11.04 №13 Татах
31Хүдрийн олборлолт боловсруулалтаас үүсэх цацраг идэвхт хаягдлын менежментийн дүрэм2015.11.04 №14 Татах
32Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагааны үндсэн дүрэм2016.02.16 №01 Татах