Нэр Огноо Файл
1Статистик мэдээ 2-р сар2017.02 Татах
2Статистик мэдээ 3-р сар2017.03 Татах
3Статистик мэдээ 4-р сар2017.04 Татах
4Статистик мэдээ 5 сар 2017.05 Татах
5Статистик мэдээ 1-р сар2017.01 Татах