Компаний нэр

А-80 /литр/

АИ-92 /литр/

АИ-95 /литр/

ДТ  /литр/

1

"Шунхлай"ХХК

1,465

1,625

1,815

1,715

2

"Сод Монгол"  ХХК

1,470

1,630

1,810

1,720

3

"Магнай трейд"ХХК

1,480

1,630

1,820

1,720

4

"Петровис"ХХК

1,480

1,630

1,810

1,720

УБ хотын дундаж үнэ

1,474

1,629

1,814

1,719

 

2017.10.18