Нэр Огноо Файл
1Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017.01.26 Татах
2Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт2016 он Татах
3Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг2016.10.03 Татах
4Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-20162016 он Татах
5Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө2016 он Татах