Авлигатай тэмцэх газраас хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянаж ирүүлсэн дүгнэлт 2020 он

Г.Ариунтунгалаг, Т.Батчимэг, Т.Батдорж, Г.Алтанхуяг, Т.Батхишиг, Д.Батмагнай, Т.Болорцэцэг, Х.Мөнгөнжигүүр, Д.Чинзориг, Д.Дагвасүрэн, М.Батдэлгэр, С.Энхболд, Г.Жандаулет, Г.Оюунтуяа, П.Оюунтуяа, Т.Хоролсүрэн, Ц.Жаргалнэмэх, Б.Бат-Эрдэнэ, Д.Пүрэвбат, Т.Пүрэвцэнд, Б.Золбообаяр, Ц.Цэгц, Г.Жандаулет, 

 

Нэр Огноо Файл
1Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2018-03-01 Татах
2АМГТГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2018-03-01 Татах
3Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт2016 он Татах
4Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017-01-26 Татах
5Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг2016.10.03 Татах
6Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-20162016 он Татах
7Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө2016 он Татах