Авлигатай тэмцэх газраас хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянаж ирүүлсэн дүгнэлт 2020 он

Г.Ариунтунгалаг, Т.Батчимэг, Т.Батдорж, Г.Алтанхуяг, Т.Батхишиг, Д.Батмагнай, Т.Болорцэцэг, Х.Мөнгөнжигүүр, Д.Чинзориг, Д.Дагвасүрэн, М.Батдэлгэр, С.Энхболд, Г.Жандаулет, Г.Оюунтуяа, П.Оюунтуяа, Т.Хоролсүрэн, Ц.Жаргалнэмэх, Б.Бат-Эрдэнэ, Д.Пүрэвбат, Т.Пүрэвцэнд, Б.Золбообаяр, Ц.Цэгц, Г.Жандаулет, 

 

Нэр Огноо Файл
1Ашигт малтмал, Газрын тосны газрын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2021-04-28 Татах
2Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Ашигт малмал, Газрын тосны газрын 2020-2022 оны төлөвлөгөө2021-04-28 Татах
3Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө2018-03-01 Татах
4АМГТГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2018-03-01 Татах
5Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт2016 он Татах
6Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө2017-01-26 Татах
7Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг2016.10.03 Татах
8Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-20162016 он Татах
9Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө2016 он Татах