Нэр Огноо Файл
1АМГТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2022-01 Татах
2АМГТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан 2022-01 Татах
3АМГТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2021-10 Татах
4АМГТГ-ын 2016-2020 оны ажлын товч тайлан2021-01 Татах
5АМГТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт2021-01 Татах
6АМГТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2020-06 Татах
7"Алсын хараа - 2050" Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт2022-11 Татах
8АМГТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
9Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах
10АМГТГ-ын үйл ажиллагааны 2016 оны тайлан Татах
11АМГ үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан Татах
12АМГ үйл ажиллагааны 2014 оны тайлан Татах
13АМГ үйл ажиллагааны 2013 оны тайлан Татах
14АМГ үйл ажиллагааны 2008-2012 оны тайлан Татах
15Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны II улиралд шинээр орсон тайлангууд Татах
16Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны хагас жилийн тайлан Татах