Нэр Огноо Файл
1Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт2023-03 Татах
2АМГТГ-газраас хэрэгжүүлэх хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний товч танилцуулга Татах
3АМГТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн тайлан2023-03 Татах
4АМГТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2022-01 Татах
5АМГТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн тайлан 2022-01 Татах
6АМГТГ-ын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2021-10 Татах
7АМГТГ-ын 2016-2020 оны ажлын товч тайлан2021-01 Татах
8АМГТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт2021-01 Татах
9АМГТГ-ын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө2020-06 Татах
10"Алсын хараа - 2050" Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт2022-11 Татах
11АМГТГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Татах
12Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах
13АМГТГ-ын үйл ажиллагааны 2016 оны тайлан Татах
14АМГ үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан Татах
15АМГ үйл ажиллагааны 2014 оны тайлан Татах
16АМГ үйл ажиллагааны 2013 оны тайлан Татах
17АМГ үйл ажиллагааны 2008-2012 оны тайлан Татах
18Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны II улиралд шинээр орсон тайлангууд Татах
19Геологийн мэдээллийн төв архивын 2016 оны хагас жилийн тайлан Татах