Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-09-04

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-08-28

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-08-21

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2020-08-14

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-07-17

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-06-25

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-06-04

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2019-05-21

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-30

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-04-17

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2019-04-05

Сонгон шалгаруулалтын талбайгаас хасах тухай 2019-03-27

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-03-27

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2019-02-28

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-02-28

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2019-02-04

Зарлал 2019-01-23

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2018-12-27

Сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд 2018-12-03

Зарлал 2018-11-22

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-11-22

Зарлал  /СШ-28 кодтой зарлагдсан талбайн техникийн санал нээх/ 2018-11-21

Зарлал 2018-11-15

Зарлал 2018-11-13

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-11-02

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ОРОЛЦОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН АНХААРАЛД  2018-11-01

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-10-15

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-09-24

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын гарын авлага 2018-09-17

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-09-05

Сонгон шалгаруулалтын урилга 2018-08-22

Нэр Огноо Файл
1Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журмын нэмэлт, өөрчлөлт2020-04-02 Татах
2Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам2018-02-13 A/28 Татах
3Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт2018-08-20 Татах
4Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүдийг тэмдэглэсэн зураг2018-08-20 Татах
5Маягт СШ-02. Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналын маягт2018-08-20 Татах