Нэр Огноо Файл
1Статистикийн мэдээ 4-р сар2023-04 Татах
2Статистикийн мэдээ 1-р сар2023-01 Татах
3Статистикийн мэдээ 2-р сар2023-02 Татах
4Статистикийн мэдээ 3-р сар2023-03 Татах