Нэр Огноо Файл
1Статистикийн мэдээ 12-р сар2023-12 Татах
2Статистикийн мэдээ 11-р сар2023-11 Татах
3Статистикийн мэдээ 10-р сар2023-10 Татах
4Статистикийн мэдээ 9-р сар2023-09 Татах
5Статистикийн мэдээ 8-р сар2023-08 Татах
6Статистикийн мэдээ 7-р сар2023-07 Татах
7Статистикийн мэдээ 6-р сар2023-06 Татах
8Статистикийн мэдээ 5-р сар2023-05 Татах
9Статистикийн мэдээ 4-р сар2023-04 Татах
10Статистикийн мэдээ 3-р сар2023-03 Татах
11Статистикийн мэдээ 2-р сар2023-02 Татах
12Статистикийн мэдээ 1-р сар2023-01 Татах