Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтсээс иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ

Үйлчилгээний төрөлШийдвэрлэх, хууль, журамШийдвэрлэх хугацааҮйлчилгээний хөлсний хэмжээ, дансӨргөдлийн маягт, бүрдүүлэх баримт бичиг
1Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, түгээх станцын техник, технологийн дүгнэлт гаргах;УУХҮ-ийн сайдын 2018-01-12-ны өдрийн А/08 дугаар тушаалаар баталсан “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам” Ажлын 15 хоног-“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журам”-ын 6 дугаар зүйлийн 6.1, 6.2 дугаар зүйл.