Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэлтсээс иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлж буй үйлчилгээ

Үйлчилгээний төрөлШийдвэрлэх, хууль, журамШийдвэрлэх хугацааҮйлчилгээний хөлсний хэмжээ, дансӨргөдлийн маягт, бүрдүүлэх баримт бичиг
1Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, түгээх станцын техник, технологийн дүгнэлт гаргах;

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль

Ажлын 15 хоног-

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн  12.3