Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн дугаар олгох цахим системийн өргөтгөл, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан 2015 оны 7 дугаар сарын 6-ны /7 дугаар сарын 6-нд өргөдлийн дугаар олгоно/ өдрөөс хойш өргөдлийн дугаар олголтыг түр хугацаанд зогсоох болсныг мэдэгдье.

Жич: Дахин өргөдөл авах хугацааг АМГ-ын цахим хуудсаар олон нийтэд  мэдээлэх болно.

АМГ, Кадастрын хэлтэс