Уул уурхайн сайдын 2015 оны 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-д өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт (СШ-3)-ыг шинэчлэн баталсан тул Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд шинээр батлагдсан маягтын дагуу саналаа ирүүлнэ үү.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР