2015.09.04-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026151Өлзийтийн хөндий104° 48' 11.00" E48° 48' 31.81" N
NE-026151Өлзийтийн хөндий104° 53' 31.00" E48° 48' 31.81" N
NE-026151Өлзийтийн хөндий104° 53' 31.00" E48° 43' 8.00" N
NE-026151Өлзийтийн хөндий104° 47' 1.00" E48° 43' 8.00" N
NE-026151Өлзийтийн хөндий104° 47' 1.00" E48° 45' 35.00" N
NE-026151Өлзийтийн хөндий104° 48' 11.00" E48° 45' 35.00" N
NE-026151Өлзийтийн хөндий104° 48' 11.00" E48° 48' 31.81" N
NE-026162Баян107° 42' 1.48" E47° 17' 1.72" N
NE-026162Баян107° 49' 25.00" E47° 17' 1.72" N
NE-026162Баян107° 49' 25.00" E47° 16' 1.73" N
NE-026162Баян107° 42' 1.48" E47° 16' 1.73" N
NE-026162Баян107° 42' 1.48" E47° 17' 1.72" N
NE-026164Зүүн дагай114° 42' 23.26" E49° 13' 34.00" N
NE-026164Зүүн дагай114° 42' 23.26" E49° 14' 42.00" N
NE-026164Зүүн дагай114° 43' 57.26" E49° 14' 42.00" N
NE-026164Зүүн дагай114° 43' 57.26" E49° 13' 34.00" N
NE-026164Зүүн дагай114° 42' 23.26" E49° 13' 34.00" N
NE-026154Үнэгт-1104° 42' 37.26" E46° 45' 11.48" N
NE-026154Үнэгт-1104° 46' 34.75" E46° 45' 11.48" N
NE-026154Үнэгт-1104° 46' 34.75" E46° 45' 1.70" N
NE-026154Үнэгт-1104° 46' 1.04" E46° 45' 1.70" N
NE-026154Үнэгт-1104° 46' 1.04" E46° 42' 56.00" N
NE-026154Үнэгт-1104° 45' 0.94" E46° 42' 56.00" N
NE-026154Үнэгт-1104° 45' 0.94" E46° 44' 46.65" N
NE-026154Үнэгт-1104° 42' 37.26" E46° 44' 46.65" N
NE-026154Үнэгт-1104° 42' 37.26" E46° 45' 11.48" N
NE-026156Нар104° 29' 0.00" E48° 23' 11.00" N
NE-026156Нар104° 29' 24.00" E48° 23' 11.00" N
NE-026156Нар104° 29' 24.00" E48° 22' 54.00" N
NE-026156Нар104° 29' 0.00" E48° 22' 54.00" N
NE-026156Нар104° 29' 0.00" E48° 23' 11.00" N
NE-026160Хөндийт107° 38' 41.46" E47° 10' 36.74" N
NE-026160Хөндийт107° 38' 41.46" E47° 14' 1.72" N
NE-026160Хөндийт107° 40' 21.46" E47° 14' 1.72" N
NE-026160Хөндийт107° 40' 21.46" E47° 12' 1.72" N
NE-026160Хөндийт107° 42' 1.40" E47° 12' 1.72" N
NE-026160Хөндийт107° 42' 1.40" E47° 10' 36.74" N
NE-026160Хөндийт107° 38' 41.46" E47° 10' 36.74" N
NE-026152Баярсайхан113° 30' 2.12" E49° 34' 42.14" N
NE-026152Баярсайхан113° 30' 2.12" E49° 39' 13.00" N
NE-026152Баярсайхан113° 43' 33.40" E49° 39' 13.00" N
NE-026152Баярсайхан113° 32' 39.25" E49° 34' 42.14" N
NE-026152Баярсайхан113° 30' 2.12" E49° 34' 42.14" N
NE-026153Өлзийт114° 39' 2.25" E49° 11' 32.00" N
NE-026153Өлзийт114° 40' 32.26" E49° 11' 32.00" N
NE-026153Өлзийт114° 40' 32.26" E49° 12' 2.00" N
NE-026153Өлзийт114° 47' 57.33" E49° 12' 2.00" N
NE-026153Өлзийт114° 47' 57.33" E49° 10' 1.99" N
NE-026153Өлзийт114° 45' 52.26" E49° 10' 1.99" N
NE-026153Өлзийт114° 45' 52.26" E49° 10' 49.18" N
NE-026153Өлзийт114° 41' 44.81" E49° 10' 49.18" N
NE-026153Өлзийт114° 41' 44.81" E49° 10' 1.99" N
NE-026153Өлзийт114° 39' 2.25" E49° 10' 1.99" N
NE-026153Өлзийт114° 39' 2.25" E49° 11' 32.00" N
NE-026157Мөргөцөг115° 23' 26.30" E49° 3' 0.00" N
NE-026157Мөргөцөг115° 23' 26.30" E49° 3' 27.01" N
NE-026157Мөргөцөг115° 24' 42.30" E49° 3' 27.01" N
NE-026157Мөргөцөг115° 24' 42.30" E49° 3' 0.00" N
NE-026157Мөргөцөг115° 23' 26.30" E49° 3' 0.00" N
NE-026167Урт гозгор107° 34' 0.11" E47° 34' 7.51" N
NE-026167Урт гозгор107° 33' 1.42" E47° 34' 7.51" N
NE-026167Урт гозгор107° 33' 1.42" E47° 35' 11.76" N
NE-026167Урт гозгор107° 34' 0.11" E47° 35' 11.76" N
NE-026167Урт гозгор107° 34' 0.11" E47° 34' 7.51" N
NE-026168Төмстийн толгой111° 5' 7.50" E47° 31' 41.80" N
NE-026168Төмстийн толгой111° 5' 7.50" E47° 32' 22.80" N
NE-026168Төмстийн толгой111° 8' 16.60" E47° 31' 45.90" N
NE-026168Төмстийн толгой111° 8' 16.50" E47° 31' 41.80" N
NE-026168Төмстийн толгой111° 5' 7.50" E47° 31' 41.80" N
NE-026158Адуун110° 50' 51.81" E47° 30' 23.77" N
NE-026158Адуун110° 52' 29.81" E47° 30' 23.77" N
NE-026158Адуун110° 52' 29.91" E47° 28' 31.71" N
NE-026158Адуун110° 50' 51.91" E47° 28' 31.71" N
NE-026158Адуун110° 50' 51.81" E47° 30' 23.77" N
NE-026159Давхар111° 30' 0.00" E47° 46' 23.00" N
NE-026159Давхар111° 31' 48.00" E47° 46' 23.00" N
NE-026159Давхар111° 31' 48.00" E47° 45' 30.00" N
NE-026159Давхар111° 30' 0.00" E47° 45' 30.00" N
NE-026159Давхар111° 30' 0.00" E47° 46' 23.00" N
NE-026165Үнэгт109° 32' 54.00" E45° 50' 35.00" N
NE-026165Үнэгт109° 36' 17.00" E45° 50' 35.00" N
NE-026165Үнэгт109° 36' 17.00" E45° 48' 39.00" N
NE-026165Үнэгт109° 32' 54.00" E45° 48' 39.00" N
NE-026165Үнэгт109° 32' 54.00" E45° 50' 35.00" N
NE-026155Тариат105° 58' 1.14" E49° 17' 21.90" N
NE-026155Тариат105° 58' 1.14" E49° 20' 1.90" N
NE-026155Тариат106° 2' 1.19" E49° 20' 1.90" N
NE-026155Тариат106° 2' 1.19" E49° 17' 21.90" N
NE-026155Тариат105° 58' 1.14" E49° 17' 21.90" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 42.94" E48° 24' 41.80" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 30' 1.01" E48° 24' 41.80" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 30' 1.01" E48° 24' 11.83" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 51.93" E48° 24' 11.83" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 51.93" E48° 24' 3.80" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 27.94" E48° 24' 3.80" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 27.94" E48° 24' 21.80" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 33.95" E48° 24' 21.80" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 33.95" E48° 24' 29.80" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 42.94" E48° 24' 29.80" N
NE-026161Бүрэгхангай-1104° 29' 42.94" E48° 24' 41.80" N
NE-026166Мөрөн110° 22' 52.29" E47° 28' 12.00" N
NE-026166Мөрөн110° 19' 1.60" E47° 28' 12.00" N
NE-026166Мөрөн110° 19' 1.60" E47° 36' 1.81" N
NE-026166Мөрөн110° 22' 52.29" E47° 36' 1.81" N
NE-026166Мөрөн110° 22' 52.29" E47° 31' 25.21" N
NE-026166Мөрөн110° 22' 19.33" E47° 30' 25.57" N
NE-026166Мөрөн110° 22' 52.29" E47° 29' 52.35" N
NE-026166Мөрөн110° 22' 52.29" E47° 28' 12.00" N
NE-026163Орхон104° 48' 9.89" E48° 48' 31.84" N
NE-026163Орхон104° 50' 41.71" E48° 48' 31.84" N
NE-026163Орхон104° 50' 42.46" E48° 43' 1.20" N
NE-026163Орхон104° 47' 0.98" E48° 43' 1.20" N
NE-026163Орхон104° 47' 2.35" E48° 45' 38.58" N
NE-026163Орхон104° 48' 9.89" E48° 48' 31.84" N