2015.09.10-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026226Толгой-2111° 10' 13.18" E47° 35' 0.03" N
NE-026226Толгой-2111° 2' 58.02" E47° 35' 0.03" N
NE-026226Толгой-2111° 2' 58.02" E47° 37' 20.03" N
NE-026226Толгой-2111° 10' 13.18" E47° 37' 20.03" N
NE-026226Толгой-2111° 10' 13.18" E47° 35' 0.03" N
NE-026228Бөх хайрхан106° 0' 52.23" E42° 45' 14.47" N
NE-026228Бөх хайрхан106° 0' 3.95" E42° 46' 16.00" N
NE-026228Бөх хайрхан106° 0' 1.42" E42° 46' 16.02" N
NE-026228Бөх хайрхан106° 0' 1.42" E42° 50' 0.10" N
NE-026228Бөх хайрхан106° 5' 39.98" E42° 49' 59.96" N
NE-026228Бөх хайрхан106° 5' 36.24" E42° 45' 2.05" N
NE-026228Бөх хайрхан106° 0' 52.23" E42° 45' 14.47" N
NE-026234Бороот106° 5' 41.56" E49° 2' 59.09" N
NE-026234Бороот106° 5' 41.56" E49° 5' 58.00" N
NE-026234Бороот106° 12' 33.61" E49° 5' 58.00" N
NE-026234Бороот106° 12' 33.61" E49° 4' 57.99" N
NE-026234Бороот106° 11' 8.63" E49° 4' 58.88" N
NE-026234Бороот106° 10' 10.71" E49° 3' 55.25" N
NE-026234Бороот106° 8' 47.93" E49° 3' 23.21" N
NE-026234Бороот106° 7' 0.57" E49° 2' 58.31" N
NE-026234Бороот106° 5' 41.56" E49° 2' 59.09" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 31' 14.02" E48° 25' 51.70" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 31' 14.02" E48° 25' 34.83" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 31' 6.01" E48° 25' 34.83" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 31' 6.01" E48° 25' 25.83" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 30' 37.02" E48° 25' 25.83" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 30' 37.02" E48° 25' 15.83" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 30' 1.01" E48° 25' 15.83" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 30' 1.01" E48° 25' 9.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 43.94" E48° 25' 9.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 43.94" E48° 24' 58.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 32.94" E48° 24' 58.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 32.94" E48° 24' 51.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 23.93" E48° 24' 51.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 23.93" E48° 24' 44.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 16.94" E48° 24' 44.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 16.94" E48° 24' 36.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 8.94" E48° 24' 36.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 8.94" E48° 24' 29.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 4.94" E48° 24' 29.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 29' 4.94" E48° 24' 24.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 28' 57.95" E48° 24' 24.80" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 28' 57.96" E48° 25' 34.79" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 30' 49.03" E48° 25' 34.83" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 30' 49.03" E48° 25' 51.70" N
NE-026236Өндөр эрэг104° 31' 14.02" E48° 25' 51.70" N
NE-026224Шанд108° 34' 1.56" E43° 35' 6.48" N
NE-026224Шанд108° 41' 1.56" E43° 35' 6.48" N
NE-026224Шанд108° 41' 1.56" E43° 34' 16.11" N
NE-026224Шанд108° 40' 32.04" E43° 34' 16.89" N
NE-026224Шанд108° 38' 47.02" E43° 32' 17.79" N
NE-026224Шанд108° 35' 29.63" E43° 32' 22.92" N
NE-026224Шанд108° 33' 57.07" E43° 34' 27.14" N
NE-026224Шанд108° 30' 39.57" E43° 34' 32.16" N
NE-026224Шанд108° 29' 6.83" E43° 36' 36.35" N
NE-026224Шанд108° 25' 49.22" E43° 36' 41.25" N
NE-026224Шанд108° 25' 22.30" E43° 37' 17.21" N
NE-026224Шанд108° 25' 42.51" E43° 37' 26.01" N
NE-026224Шанд108° 25' 47.45" E43° 37' 31.48" N
NE-026224Шанд108° 34' 1.57" E43° 37' 31.49" N
NE-026224Шанд108° 34' 1.56" E43° 35' 6.48" N
NE-026239Ханан105° 53' 31.23" E46° 56' 10.21" N
NE-026239Ханан105° 57' 41.59" E46° 56' 10.21" N
NE-026239Ханан105° 57' 41.59" E46° 53' 41.68" N
NE-026239Ханан105° 56' 11.22" E46° 53' 41.68" N
NE-026239Ханан105° 56' 11.22" E46° 52' 1.70" N
NE-026239Ханан105° 53' 31.23" E46° 52' 1.70" N
NE-026239Ханан105° 53' 31.23" E46° 56' 10.21" N
NE-026223Шаргалт106° 17' 0.00" E49° 15' 10.00" N
NE-026223Шаргалт106° 22' 31.00" E49° 15' 10.00" N
NE-026223Шаргалт106° 22' 31.00" E49° 12' 41.00" N
NE-026223Шаргалт106° 21' 0.00" E49° 12' 41.00" N
NE-026223Шаргалт106° 21' 0.00" E49° 14' 0.00" N
NE-026223Шаргалт106° 17' 0.00" E49° 14' 0.00" N
NE-026223Шаргалт106° 17' 0.00" E49° 15' 10.00" N
NE-026235Хайрхан108° 5' 45.58" E44° 22' 1.52" N
NE-026235Хайрхан108° 15' 43.27" E44° 22' 1.52" N
NE-026235Хайрхан108° 15' 43.27" E44° 20' 0.00" N
NE-026235Хайрхан108° 5' 45.58" E44° 20' 0.00" N
NE-026235Хайрхан108° 5' 45.58" E44° 22' 1.52" N
NE-026238Урд холбоо107° 50' 44.00" E46° 55' 29.40" N
NE-026238Урд холбоо107° 50' 44.00" E46° 57' 20.00" N
NE-026238Урд холбоо107° 53' 1.52" E46° 57' 20.00" N
NE-026238Урд холбоо107° 53' 1.52" E46° 55' 29.40" N
NE-026238Урд холбоо107° 50' 44.00" E46° 55' 29.40" N
NE-026220Замын дагуух110° 19' 41.00" E44° 53' 19.00" N
NE-026220Замын дагуух110° 20' 58.00" E44° 53' 19.00" N
NE-026220Замын дагуух110° 20' 58.00" E44° 49' 45.00" N
NE-026220Замын дагуух110° 19' 41.00" E44° 49' 45.00" N
NE-026220Замын дагуух110° 19' 41.00" E44° 53' 19.00" N
NE-026231Жаргалан109° 13' 44.00" E47° 35' 23.00" N
NE-026231Жаргалан109° 15' 45.00" E47° 35' 23.00" N
NE-026231Жаргалан109° 15' 45.00" E47° 34' 13.00" N
NE-026231Жаргалан109° 13' 44.00" E47° 34' 13.00" N
NE-026231Жаргалан109° 13' 44.00" E47° 35' 23.00" N
NE-026237Малгар111° 22' 10.80" E47° 48' 10.80" N
NE-026237Малгар111° 22' 10.80" E47° 50' 19.80" N
NE-026237Малгар111° 26' 6.70" E47° 50' 19.80" N
NE-026237Малгар111° 25' 33.15" E47° 48' 10.80" N
NE-026237Малгар111° 22' 10.80" E47° 48' 10.80" N
NE-026221Овоот-1107° 39' 14.94" E47° 24' 8.00" N
NE-026221Овоот-1107° 42' 59.38" E47° 24' 8.00" N
NE-026221Овоот-1107° 42' 59.38" E47° 22' 59.00" N
NE-026221Овоот-1107° 39' 14.94" E47° 22' 59.00" N
NE-026221Овоот-1107° 39' 14.94" E47° 24' 8.00" N
NE-026222Чулуут111° 54' 4.00" E47° 59' 38.00" N
NE-026222Чулуут111° 58' 37.00" E47° 59' 38.00" N
NE-026222Чулуут111° 58' 37.00" E47° 52' 30.00" N
NE-026222Чулуут111° 54' 4.00" E47° 52' 30.00" N
NE-026222Чулуут111° 54' 4.00" E47° 59' 38.00" N
NE-026225Сайр107° 50' 51.00" E47° 27' 26.00" N
NE-026225Сайр107° 46' 10.00" E47° 27' 26.00" N
NE-026225Сайр107° 46' 10.00" E47° 31' 30.00" N
NE-026225Сайр107° 50' 51.00" E47° 31' 30.00" N
NE-026225Сайр107° 50' 51.00" E47° 27' 26.00" N
NE-026229Цагаан дэл110° 39' 21.65" E45° 44' 30.62" N
NE-026229Цагаан дэл110° 35' 51.22" E45° 44' 30.62" N
NE-026229Цагаан дэл110° 36' 31.89" E45° 45' 31.63" N
NE-026229Цагаан дэл110° 35' 19.96" E45° 46' 1.61" N
NE-026229Цагаан дэл110° 38' 49.90" E45° 46' 1.61" N
NE-026229Цагаан дэл110° 38' 49.90" E45° 45' 32.62" N
NE-026229Цагаан дэл110° 39' 21.65" E45° 45' 32.62" N
NE-026229Цагаан дэл110° 39' 21.65" E45° 44' 30.62" N
NE-026230Дорно110° 7' 35.00" E44° 49' 23.00" N
NE-026230Дорно110° 10' 37.00" E44° 49' 23.00" N
NE-026230Дорно110° 10' 37.00" E44° 47' 55.00" N
NE-026230Дорно110° 7' 35.00" E44° 47' 55.00" N
NE-026230Дорно110° 7' 35.00" E44° 49' 23.00" N
NE-026233Шавагтай110° 15' 0.00" E43° 49' 54.00" N
NE-026233Шавагтай110° 5' 44.00" E43° 49' 54.00" N
NE-026233Шавагтай110° 5' 44.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026233Шавагтай110° 15' 0.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026233Шавагтай110° 15' 0.00" E43° 49' 54.00" N
NE-026227Өлзийт111° 0' 2.03" E45° 48' 8.20" N
NE-026227Өлзийт111° 0' 2.03" E45° 54' 59.00" N
NE-026227Өлзийт111° 14' 59.50" E45° 54' 59.00" N
NE-026227Өлзийт111° 14' 59.50" E45° 50' 0.00" N
NE-026227Өлзийт111° 7' 30.01" E45° 50' 0.00" N
NE-026227Өлзийт111° 7' 30.01" E45° 48' 8.20" N
NE-026227Өлзийт111° 0' 2.03" E45° 48' 8.20" N
NE-026232Од109° 10' 30.00" E47° 40' 0.00" N
NE-026232Од109° 12' 35.00" E47° 40' 0.00" N
NE-026232Од109° 12' 35.00" E47° 37' 49.00" N
NE-026232Од109° 10' 30.00" E47° 37' 49.00" N
NE-026232Од109° 10' 30.00" E47° 40' 0.00" N