2015.09.11-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026243Баянхутаг111° 18' 0.00" E47° 25' 41.45" N
NE-026243Баянхутаг111° 11' 29.90" E47° 25' 41.45" N
NE-026243Баянхутаг111° 11' 29.90" E47° 27' 45.77" N
NE-026243Баянхутаг111° 15' 0.90" E47° 27' 45.77" N
NE-026243Баянхутаг111° 15' 0.90" E47° 28' 31.20" N
NE-026243Баянхутаг111° 18' 0.00" E47° 28' 31.20" N
NE-026243Баянхутаг111° 18' 0.00" E47° 25' 41.45" N
NE-026244Шинэ ус106° 0' 1.43" E42° 52' 32.78" N
NE-026244Шинэ ус106° 2' 57.37" E42° 52' 32.78" N
NE-026244Шинэ ус106° 2' 57.37" E42° 49' 57.55" N
NE-026244Шинэ ус106° 0' 1.43" E42° 49' 57.55" N
NE-026244Шинэ ус106° 0' 1.43" E42° 52' 32.78" N
NE-026241Алтад115° 11' 55.39" E48° 4' 21.94" N
NE-026241Алтад115° 11' 55.39" E48° 6' 14.35" N
NE-026241Алтад115° 18' 33.44" E48° 6' 14.35" N
NE-026241Алтад115° 18' 33.44" E48° 4' 21.94" N
NE-026241Алтад115° 11' 55.39" E48° 4' 21.94" N
NE-026247Цахиурт105° 0' 56.22" E47° 37' 1.79" N
NE-026247Цахиурт105° 0' 1.08" E47° 37' 1.79" N
NE-026247Цахиурт105° 0' 1.08" E47° 37' 31.78" N
NE-026247Цахиурт104° 59' 1.00" E47° 37' 31.79" N
NE-026247Цахиурт104° 59' 1.00" E47° 37' 13.49" N
NE-026247Цахиурт104° 58' 17.85" E47° 37' 1.79" N
NE-026247Цахиурт104° 55' 34.27" E47° 37' 1.79" N
NE-026247Цахиурт104° 55' 34.27" E47° 39' 59.18" N
NE-026247Цахиурт105° 2' 33.45" E47° 39' 59.18" N
NE-026247Цахиурт105° 2' 33.45" E47° 38' 46.48" N
NE-026247Цахиурт105° 0' 56.22" E47° 37' 1.79" N
NE-026249Гүн-Өндөр-2113° 27' 2.43" E49° 26' 37.11" N
NE-026249Гүн-Өндөр-2113° 32' 40.19" E49° 26' 37.11" N
NE-026249Гүн-Өндөр-2113° 32' 40.19" E49° 25' 21.91" N
NE-026249Гүн-Өндөр-2113° 27' 2.43" E49° 25' 21.91" N
NE-026249Гүн-Өндөр-2113° 27' 2.43" E49° 26' 37.11" N
NE-026251Их104° 46' 55.00" E46° 45' 2.00" N
NE-026251Их104° 46' 55.00" E46° 47' 29.00" N
NE-026251Их104° 52' 41.00" E46° 47' 29.00" N
NE-026251Их104° 52' 41.00" E46° 45' 2.00" N
NE-026251Их104° 46' 55.00" E46° 45' 2.00" N
NE-026245Өвөр107° 36' 11.37" E47° 35' 11.76" N
NE-026245Өвөр107° 36' 11.37" E47° 34' 0.00" N
NE-026245Өвөр107° 34' 30.00" E47° 34' 0.00" N
NE-026245Өвөр107° 34' 30.00" E47° 35' 11.76" N
NE-026245Өвөр107° 36' 11.37" E47° 35' 11.76" N
NE-026246Бүрд106° 45' 52.00" E46° 59' 58.00" N
NE-026246Бүрд106° 47' 50.00" E46° 59' 58.00" N
NE-026246Бүрд106° 47' 50.00" E46° 57' 1.68" N
NE-026246Бүрд106° 45' 52.00" E46° 57' 1.68" N
NE-026246Бүрд106° 45' 52.00" E46° 59' 58.00" N
NE-026240Од109° 17' 49.00" E47° 39' 57.00" N
NE-026240Од109° 20' 56.00" E47° 39' 57.00" N
NE-026240Од109° 20' 56.00" E47° 36' 0.00" N
NE-026240Од109° 17' 49.00" E47° 36' 0.00" N
NE-026240Од109° 17' 49.00" E47° 39' 57.00" N
NE-026242Сэрвэн111° 35' 35.98" E47° 43' 1.78" N
NE-026242Сэрвэн111° 38' 24.62" E47° 43' 1.78" N
NE-026242Сэрвэн111° 38' 24.62" E47° 40' 0.00" N
NE-026242Сэрвэн111° 33' 51.98" E47° 40' 0.00" N
NE-026242Сэрвэн111° 33' 51.98" E47° 42' 9.81" N
NE-026242Сэрвэн111° 35' 35.98" E47° 42' 9.81" N
NE-026242Сэрвэн111° 35' 35.98" E47° 43' 1.78" N
NE-026253Өвөр булгийн хавцал104° 46' 57.10" E48° 38' 12.20" N
NE-026253Өвөр булгийн хавцал104° 46' 57.10" E48° 37' 3.40" N
NE-026253Өвөр булгийн хавцал104° 43' 12.38" E48° 37' 3.40" N
NE-026253Өвөр булгийн хавцал104° 43' 12.38" E48° 38' 12.20" N
NE-026253Өвөр булгийн хавцал104° 46' 57.10" E48° 38' 12.20" N
NE-026254Од104° 16' 30.00" E48° 21' 28.80" N
NE-026254Од104° 21' 8.00" E48° 21' 28.80" N
NE-026254Од104° 21' 8.00" E48° 20' 2.00" N
NE-026254Од104° 16' 30.00" E48° 20' 2.00" N
NE-026254Од104° 16' 30.00" E48° 21' 28.80" N
NE-026248Баруун цэрд109° 32' 0.00" E43° 30' 0.00" N
NE-026248Баруун цэрд109° 30' 1.74" E43° 30' 0.00" N
NE-026248Баруун цэрд109° 30' 1.74" E43° 32' 30.00" N
NE-026248Баруун цэрд109° 32' 0.00" E43° 32' 30.00" N
NE-026248Баруун цэрд109° 32' 0.00" E43° 30' 0.00" N
NE-026250Дуут уул105° 48' 31.14" E47° 12' 19.58" N
NE-026250Дуут уул105° 55' 23.36" E47° 12' 19.58" N
NE-026250Дуут уул105° 55' 23.36" E47° 8' 1.73" N
NE-026250Дуут уул105° 48' 31.14" E47° 8' 1.73" N
NE-026250Дуут уул105° 48' 31.14" E47° 12' 19.58" N
NE-026252Хөх чулуу111° 0' 0.00" E48° 5' 0.00" N
NE-026252Хөх чулуу111° 0' 0.00" E48° 5' 28.50" N
NE-026252Хөх чулуу111° 0' 45.06" E48° 6' 43.60" N
NE-026252Хөх чулуу111° 1' 36.00" E48° 6' 56.06" N
NE-026252Хөх чулуу111° 4' 0.00" E48° 6' 56.06" N
NE-026252Хөх чулуу111° 4' 0.00" E48° 5' 0.00" N
NE-026252Хөх чулуу111° 0' 0.00" E48° 5' 0.00" N