Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай төсөл, хөтөлбөрийг уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулах сонирхолтой гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах, хөрөнгө оруулалт татах зорилготой энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

Иймд ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид цаашид хайгуул хийх, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах, өргөжүүлэх, баяжуулалт боловсруулалт хийхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн танилцуулгыг дараах хаягаар ирүүлнэ үү.

Маягтыг энд дарж татаж авна уу.