2016 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс  02 сарын 01-ний өдрийн хооронд системийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил хийгдэж байгаа тул Кадастрын бүртгэлийн вэб хуудас түр хугацаагаар ажиллахгүй болсныг мэдэгдэж байна.

Кадастрын хэлтэс