2017 оны ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны тайланг ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6 заасан хугацаанд ирүүлнэ үү. Тайлан төлөвлөгөө цахимаар хүлээн авах систем 2 сарын 15-ний өдөр 23:59 цагт хаагдахыг анхааруулж байна.

АМГТГ, УУҮТХ