Ашигт малтмалын тухай хуулиар олгогдсон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийг аймаг, нийслэлийн байгаль орчны газраас эгүүлэн татсантай холбоотойгоор дээрх тусгай зөвшөөрлүүдийн ээлжит жилийн төлбөрүүдийг хуульд заасны дагуу хүлээн авах болсныг мэдэгдэж байна. Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

АМГТГ, Кадастрын хэлтэс