Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд 2018 оны Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүлээж авч эхлэх тул тухайн өдрөөс хойш 2017 оны төлөвлөгөөний нэмэлт, тодотгол авахгүй болно.

АМГТГ