Ашигт малтмалын тухай хуулиар олгогдсон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг АМГТГ-ын даргын 2017 оны 7 дугаар сарын 26 -ны өдрийн а/127 дугаар тушаалын дагуу орон нутагт шилжүүлэх болсныг мэдэгдэж байна. 

АМГТГ