Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.7 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт бүрэн төлөөгүй дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 80 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна

 Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, сум

Гектар

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-019888

2016.01.05

Дорнод, Чулуунхороот

3230.85

Хундага

Эрдэнэс хянган ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс