Ашигт малтмалын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1 дэх хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан тусгай зөвшөөрөл:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Аймаг, сум

Талбайн нэр

Гектар

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XB-020599

Дорнод, Дашбалбар

Мухар хувийн хоолой

3585.26

Тэнгис констракшн ХХК

2

XB-015481

Хэнтий, Цэнхэрмандал

Мандал

1007.15

ДНЦ ХХК

АМГТГ

Кадастрын хэлтэс