Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2022 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 23 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

MV-017084

2012.07.20

Баянхонгор

Бөмбөгөр

Ангархай ам

Эмэмарай ХХК

2

ХV-017130

2016.07.20

Дорноговь

Хатанбулаг, Хөвсгөл

Ухаа овоо

Монлаа ХХК

3

MV-017559

2009.07.27

Дорноговь

Айраг

Хүрэн-1

Айваору ХХК

4

XV-018168

2015.08.03

Увс

Наранбулаг

Наран

ПЛ майнинг ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

2022-09-07