Тусгай зөвшөөрлийн дугаарААН-ийн нэрИлгээсэн огнооЗасварт буцсан төлөвҮе шат
1XV-021977Өв ундрах уул2022-02-15 00:49:03
   
     Засварт буцаасан  (3)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
2XV-021887Өв ундрах уул2022-02-14 18:13:29
   
     Засварт буцаасан  (3)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
3MV-017506Вестернресурс2022-02-11 14:02:52
   
     Засварт буцаасан  (7)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
4MV-017495Вестернресурс2022-02-11 14:04:38
   
     Засварт буцаасан  (6)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
5XV-006219Эрдэнэсийн хотхон2022-01-24 19:38:48
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
6XV-021652Кинзроуд2022-02-09 17:59:51
   
     Засварт буцаасан  (5)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
7MV-008888Болдтөмөр ерөө гол2022-02-15 16:12:23
   
     Засварт буцаасан  (3)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
8XV-018741Домогт хээр2022-02-15 06:58:25
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
9XV-021349Монсофт2022-02-12 16:20:03
   
     Засварт буцаасан  (7)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
10XV-021230ГД трейд2022-02-12 23:20:24
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
11XV-021745Абсолютпартнерс2022-02-07 20:38:31
   
     Засварт буцаасан  (8)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
12XV-019708Цайна инвэстмент монголиа2022-02-15 16:43:55
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Геологийн хэсэг  
13XV-019507Цайна инвэстмент монголиа2022-02-15 16:43:32
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Геологийн хэсэг  
14XV-017713Минерал-Оргил2022-02-15 15:23:09
   
     Засварт буцаасан  (3)
   
   
 Геологийн хэсэг  
15XV-017877Эй энд капитал2022-02-15 19:57:26
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
16XV-021145Айбо консалтинг2022-02-14 18:06:17
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
17XV-020880Эрдэнэсийн эрэг2022-02-14 11:34:27
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
18XV-019170Литиум сенчури2022-02-15 14:48:18
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
19XV-020924Сэлмандал2022-02-15 21:50:06
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
20XV-014487Өгөөмөр ташир2022-02-14 18:28:56
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Геологийн хэсэг  
21XV-021663Эм Юу Си ресорсез2022-01-25 14:26:36
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
22XV-021653Андхайрхан2022-02-14 21:30:27
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
23XV-017716Эн Си Жи Ти2022-02-15 16:24:03
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
24XV-021950ЭТА энжи2022-01-24 12:21:38
   
     Засварт буцаасан  (6)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
25XV-017762Маргад инженеринг2022-01-31 20:49:55
   
     Засварт буцаасан  (3)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
26XV-018557Даваат алтайн хишиг2022-02-14 11:50:10
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
27XV-021958Хөрххөвд2022-02-15 21:55:32
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
28MV-021598Шарын гол уул уурхай2022-02-12 21:33:23
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
29XV-019836Ханхас трейд2022-02-15 12:40:32
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
30MV-021401Жи Би Эм2022-02-14 14:45:06
   
     Засварт буцаасан  (3)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
31XV-021771Эм Жи Би2022-02-16 00:05:45
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
32XV-019570Менгтиан2022-02-15 21:02:53
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
33MV-007978Хурай2022-02-14 17:05:15
   
     Засварт буцаасан  (3)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
34XV-020599Тэнгисконстракшн2022-02-15 23:54:14
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
35XV-021144Манлайлагч оддын тэнгэр2022-02-15 23:52:10
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
36XV-021686Сартуул орд2022-02-13 11:06:08
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
37XV-021190Хонгор холдинг2022-02-14 10:08:05
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
38XV-019833Ачлалт хүү2022-02-15 16:11:41
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
39XV-017748Их сүү2022-02-15 18:53:07
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
40MV-015590Арвижихмандал2022-02-14 09:02:30
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
41XV-019299Мандал инженеринг2022-02-14 15:57:35
   
     Засварт буцаасан  (4)
   
   
 Геологийн хэсэг  
42MV-000005Хосбогд2022-02-11 12:05:31
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
43XV-018191Баянсайр тур2022-02-11 12:28:08
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
44MV-000456Монголболгаргео2022-02-11 12:18:05
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
45MV-020737Арвинцайдам2022-02-11 14:35:35
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
46XV-020103Мөнхийн хэлхээ2022-02-13 15:15:35
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
47XV-018045Мөнхийн хэлхээ2022-02-13 15:15:21
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
48XV-018665Эс Ди Баянхаш2022-02-14 21:41:23
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
49MV-012277Миндуотайди2022-01-17 16:20:13
   
     Засварт буцаасан  (3)
   
   
 Геологийн хэсэг  
50XV-017942Ташгайхайрхан2022-02-11 18:14:14
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
51XV-017935Конгломерат2022-02-11 18:23:29
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
52XV-018052Конгломерат2022-02-11 18:23:09
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
53XV-020005Дэвжих гоулд2022-02-10 12:24:32
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
54XV-018031Ирээдүй МНЖ транс2022-02-12 17:30:25
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
55XV-020833Их хутагт майнинг2022-02-13 14:49:54
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
56MV-013766Эй Эл Жи Ти2022-02-11 16:21:10
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
57XV-021937Эс сайн ХХК2022-02-16 22:04:10
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
58MV-000168Ди Зэт энд Ай2022-02-16 00:09:03
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
59XV-018085Грандлаки2022-02-15 23:33:51
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
60XV-018074Фэстжампер2022-02-15 23:26:05
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
61XV-021866Инженер план2022-02-15 23:24:30
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
62XV-019301Юниверсаль логгинг2022-02-15 22:53:37
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
63XV-021789Коппер маунтэйнс2022-02-15 22:49:49
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
64XV-015381Доурадо2022-02-15 22:24:36
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
65XV-015380Доурадо2022-02-15 22:24:27
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
66XV-020897Адуляр ундарга2022-02-15 21:47:18
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
67XV-019317ТЕКА2022-02-15 21:20:43
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
68XV-018362Хасбагана2022-02-15 21:06:39
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
69XV-021803Плетора2022-02-15 20:59:40
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
70XV-014488Хурай2022-02-15 20:46:16
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
71XV-019117Чингисийн алтан зоос2022-02-15 20:35:51
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
72MV-017106Монгол тунжөн майнинг инвестмент групп2022-02-15 20:17:41
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
73XV-019145Стоун майнинг2022-02-15 20:00:24
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
74XV-017947Бүрдэнговь Групп2022-02-15 19:47:50
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
75XV-015481ДНЦ2022-02-15 19:10:51
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
76XV-018223Майнперфект сольюшн2022-02-15 18:43:11
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
77XV-012738И энд Би Начурал ресурс2022-02-15 17:42:47
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
78XV-020925Билүүт эрдэс2022-02-15 17:42:38
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
79XV-018488Хас-Агро2022-02-15 17:34:40
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
80XV-018456Хас-Агро2022-02-15 17:30:54
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
81XV-021497Апекс ван хөгжил2022-02-15 16:53:34
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
82MV-017010Спек2022-02-15 16:38:12
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
83XV-015559Юниверсалминерал эксплорейшн2022-02-15 16:16:09
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
84XV-019747Очирдайрга2022-02-15 16:14:57
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
85XV-020314Ти Эм Жэй групп2022-02-15 16:09:27
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
86XV-018788Соларнано энержи2022-02-15 16:05:34
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
87XV-020064Ти Эм Жэй групп2022-02-15 16:00:56
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
88XV-019089Алтан жигүүр майнинг2022-02-15 15:55:19
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
89MV-020482ЛМО майнинг2022-02-15 15:40:20
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
90XV-019930Таван од ресоурс2022-02-15 14:36:46
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
91XV-021685Баян бурзай2022-02-15 13:00:32
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
92MV-021755Каймекс2022-02-15 11:23:50
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
93MV-020709Ньюголден кроун2022-02-15 11:07:13
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
94XV-019026Форс голд майнинг2022-02-15 09:37:18
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
95XV-018131Хулангоулд2022-02-15 09:24:51
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
96XV-018440Будар минералс2022-02-15 09:03:20
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
97XV-019025Форс голд майнинг2022-02-15 08:52:44
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
98XV-017729Форс голд майнинг2022-02-15 08:50:12
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
99XV-020879Сэлэнгэ байгалийн нөөц2022-02-15 04:50:49
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
100XV-019213Вийвсорсес2022-02-15 02:10:38
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
101MV-017160Бумбат2022-02-14 23:39:49
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
102MV-017159Бумбат2022-02-14 23:23:14
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
103MV-017158Бумбат2022-02-14 23:02:39
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
104MV-017156Бумбат2022-02-14 22:44:11
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
105MV-017157Бумбат2022-02-14 22:43:36
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
106XV-018509Эс Ди Баянхөдөө2022-02-14 21:35:00
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
107XV-019339Эрдэнийн цахирмаа тал2022-02-14 21:28:38
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
108MV-021583Монголламбер2022-02-14 11:24:08
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
109MV-019039Пентатерра2022-02-14 20:45:02
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
110XV-021641Хөвших баян хайрхан2022-02-14 19:41:55
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
111XV-021775Галзоо хан2022-02-14 19:27:53
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
112XV-019158Авад майнинг2022-02-14 18:44:23
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
113XV-021368Утаатболор2022-02-14 18:14:26
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
114XV-018462Юнионголд2022-02-14 17:50:38
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
115XV-021974Юнионголд2022-02-14 17:50:13
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
116XV-017841ТДЛБЧ2022-02-14 16:57:52
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
117XV-021438Монголиан ийстрн пауэрплант2022-02-14 16:28:49
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
118XV-019303Майнинг депозит2022-02-14 16:19:24
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
119XV-019735Ихмонгол  коммерс2022-02-09 16:12:56
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Хүлээн авах  
120XV-019163Интерсале2022-02-14 16:02:55
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
121XV-020221Өү Ди Би2022-02-14 15:45:14
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
122XV-020226Супермедиа пойнт2022-02-14 15:30:59
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
123XV-017836Касс таун2022-02-14 15:12:14
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
124XV-021434Уулсын үндэс2022-02-14 15:01:18
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
125MV-021465Би Эс Ай2022-02-14 14:52:04
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
126XV-019218Бөхөн минералс2022-02-14 14:13:18
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Зардлын доод хэмжээ  
127MV-012726Саусгоби сэндс2022-02-14 13:53:01
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
128MV-020763Тайхар-Орд2022-02-14 12:32:14
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
129XV-012739И энд Би начурал майнинг2022-02-14 11:14:10
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
130XV-019248Ийстгоби ресурс2022-02-14 10:28:41
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
131XV-021908Монгол-Алт2022-02-14 09:55:42
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
132XV-021667Эрдэнэс алт ресурс2022-02-14 09:48:19
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
133XV-020090Адуунчулуун2022-02-14 00:53:53
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
134XV-020201Адуунчулуун2022-02-14 00:45:40
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
135XV-017941ЗААКИ2022-02-13 14:44:17
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
136XV-017721Морганитминералс2022-02-13 13:47:18
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
137XV-018683Жи Эй Кэй2022-02-13 13:15:49
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
138XV-019981Аз хээр2022-02-12 19:12:23
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
139XV-021932Алтантоонот өргөө2022-02-12 17:41:32
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
140XV-021901Алтантоонот өргөө2022-02-12 16:42:08
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
141XV-021823Алтантоонот өргөө2022-02-12 15:56:43
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
142XV-021668Эрдэнэс алт ресурс2022-02-11 17:46:17
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
143XV-021669Эрдэнэс алт ресурс2022-02-11 17:45:56
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
144XV-021666Эрдэнэс алт ресурс2022-02-11 17:43:58
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
145MV-006364Нарийн гол гоулд2022-02-11 17:43:46
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
146XV-018243Монгол ураниум ресурс2022-02-11 17:26:34
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
147XV-021397Белуха2022-02-11 17:09:23
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
148XV-021700Монгол ураниум ресурс2022-02-11 16:52:07
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
149XV-019604Баянсүмбэр Богд2022-02-11 16:07:54
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
150XV-020441Рэд-Эпле2022-02-11 15:27:18
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
151MV-021459Эрээн толгой2022-02-11 15:16:31
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
152XV-020517Монголзүрх сэтгэл2022-02-11 14:03:15
   
     Засварт буцаасан  (2)
   
   
 Геологийн хэсэг  
153XV-017897Есөн эрдэнэ ундарга2022-02-11 13:23:18
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
154XV-019688Аранжинболд2022-02-11 12:49:29
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
155XV-018247Монгол ураниум ресурс2022-02-11 12:42:01
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
156MV-011618Флинкмонголиа2022-02-10 16:46:16
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
157XV-014560МЕМ2022-02-10 16:05:54
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
158XV-019848Улз групп2022-02-09 17:14:29
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
159XV-021545Жем менерал палас2022-02-09 11:31:47
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
160XV-021231Голденхилл2022-02-08 20:10:55
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
161XV-019589Зун Хуа Ин Си Куан2022-02-08 15:42:16
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
162XV-021733Глобалгүүр транс2022-02-07 11:46:23
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
163XV-021821Монголын алт МАК2022-02-07 11:35:18
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
164XV-021645Монголын алт МАК2022-02-07 11:34:37
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах  
165XV-014696Апро2022-01-28 14:38:50
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Геологийн хэсэг  
166XV-021347Үлэмж тогос констракшн2022-01-28 12:16:37
   
     Засварт буцаасан  (1)
   
   
 Хүлээн авах