Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2014 оны 239, 2015 оны 511, 2017 оны 37 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл  авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

 1. Баянхонгор аймгийн Баацагаан сумын нутагт 12707.37  га бүхий “Дунгийн овоо” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

6

56.35

45

26

3.12

2

99

6

56.35

45

25

47.63

3

99

7

17.21

45

25

47.63

4

99

7

17.21

45

27

4.61

5

99

8

57.37

45

26

36.92

6

99

8

57.37

45

26

22.59

7

99

8

38.1

45

26

22.59

8

99

8

38.1

45

26

9.03

9

99

8

58.32

45

26

9.03

10

99

8

58.32

45

26

36.66

11

99

11

55.27

45

25

47.74

12

99

12

9.51

45

25

44.31

13

99

12

14.42

45

25

29.82

14

99

12

14.42

45

23

11.48

15

99

0

0.42

45

23

11.49

16

99

0

0.43

45

28

40.49

17

99

5

16.38

45

28

40.49

18

99

4

43.93

45

27

46.99

19

99

7

16.02

45

27

4.94

20

99

7

16.02

45

26

3.12

Босго үнэ: 17,155,800

Талбайн код: СШ 19-1

 

2. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутагт 266.67 га бүхий “Хар ат уул” нэртэй  талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

99

31

40.48

46

18

43.92

2

99

30

30.47

46

18

31.58

3

99

30

30.48

46

19

31.58

4

99

31

40.48

46

19

39.35

Босго үнэ: 360,450

Талбайн код: СШ 19-2

 

3. Ховд аймгийн Дарви сумын нутагт 2771.43 га бүхий “Зост уул” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

93

44

59.63

47

17

50.9

2

93

44

59.62

47

15

1.55

3

93

40

59.64

47

15

1.55

4

93

40

59.64

47

18

1.54

5

93

43

31.61

47

18

1.54

Босго үнэ: 6,220,400

Талбайн код: СШ 19-3

 

4. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт 3695.82  га бүхий “Өндөр” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

88

32

18.81

49

2

43.14

2

88

32

18.83

49

1

10.97

3

88

32

15.18

49

1

1.65

4

88

32

0.42

49

1

0.19

5

88

31

58.95

49

1

0.04

6

88

31

56.45

49

0

59.8

7

88

31

42.85

49

0

58.45

8

88

31

36.61

49

0

11.19

9

88

31

24.69

49

0

11.19

10

88

31

24.69

48

59

38.17

11

88

31

32.25

48

59

38.17

12

88

31

30.55

48

59

25.29

13

88

32

18.85

48

58

49.12

14

88

32

18.86

48

57

47.1

15

88

32

0.79

48

57

38.64

16

88

31

58.95

48

57

38.02

17

88

30

37.45

48

57

10.99

18

88

29

48.02

48

57

29.64

19

88

29

4.57

48

57

54.73

20

88

28

30.91

49

0

1.72

21

88

28

25.24

49

0

23.09

22

88

28

11.19

49

0

49.68

23

88

27

53.75

49

1

22.67

24

88

28

1.88

49

1

22.67

25

88

28

1.88

49

1

25.96

26

88

28

45.31

49

1

25.96

27

88

28

45.31

49

1

40.09

28

88

28

55.81

49

1

40.09

29

88

28

55.81

49

1

49.13

30

88

29

33.07

49

1

49.13

31

88

29

33.07

49

2

1.3

32

88

29

46.47

49

2

1.3

33

88

29

46.47

49

2

7.01

34

88

29

54.06

49

2

7.01

35

88

29

54.06

49

2

20.16

36

88

30

14.49

49

2

20.16

37

88

30

14.49

49

2

28.03

38

88

30

45.06

49

2

28.03

39

88

30

45.06

49

2

37.8

40

88

31

16.39

49

2

37.8

41

88

31

16.39

49

2

42.85

42

88

31

27.64

49

2

37.66

Босго үнэ: 8,294,000

Талбайн код: СШ 19-4

 

5. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт 762.07 га бүхий “Хадат нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

88

27

56.26

49

3

41.87

2

88

27

56.26

49

3

37.94

3

88

28

10.53

49

3

37.94

4

88

28

10.53

49

3

29.67

5

88

28

18.78

49

3

29.67

6

88

28

18.78

49

3

23.03

7

88

28

31.87

49

3

23.03

8

88

28

31.87

49

3

9.39

9

88

28

39.88

49

3

9.39

10

88

28

39.88

49

3

2.28

11

88

28

55.84

49

3

2.28

12

88

28

55.84

49

2

57.2

13

88

29

38.5

49

2

57.2

14

88

29

38.5

49

2

52.34

15

88

29

56.65

49

2

52.34

16

88

29

56.65

49

2

47.11

17

88

30

7.82

49

2

47.11

18

88

30

7.82

49

2

41.02

19

88

29

56.65

49

2

41.02

20

88

29

56.65

49

2

38.01

21

88

29

40.5

49

2

38.01

22

88

29

40.5

49

2

31.52

23

88

29

32.68

49

2

31.52

24

88

29

32.68

49

2

22.81

25

88

29

20.92

49

2

22.81

26

88

29

20.92

49

2

15.46

27

88

29

11.63

49

2

15.46

28

88

29

11.63

49

2

4.97

29

88

28

34.21

49

2

4.97

30

88

28

34.21

49

1

52.11

31

88

28

23.39

49

1

52.11

32

88

28

23.39

49

1

43.92

33

88

27

42.51

49

1

43.92

34

88

26

48.56

49

3

25.96

35

88

26

59.4

49

3

25.96

36

88

26

59.4

49

3

31.31

37

88

27

6.5

49

3

31.31

38

88

27

6.5

49

3

37.65

39

88

27

36.45

49

3

37.65

40

88

27

36.45

49

3

41.87

Босго үнэ: 1,029,000

Талбайн код: СШ 19-5

 

6. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт 872.25 га бүхий “Хөх чулуу” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

88

26

38.28

49

4

51.17

2

88

30

9.55

49

3

13.69

3

88

30

9.55

49

3

10

4

88

29

47.91

49

3

10

5

88

29

47.91

49

3

17.39

6

88

28

58.02

49

3

17.39

7

88

28

58.02

49

3

35.21

8

88

28

43.51

49

3

35.21

9

88

28

43.51

49

3

43.35

10

88

28

34.85

49

3

43.35

11

88

28

34.85

49

3

52.01

12

88

28

13.72

49

3

52.01

13

88

28

13.72

49

3

59.14

14

88

27

20.01

49

3

59.14

15

88

27

20.01

49

3

56.93

16

88

26

49.13

49

3

56.93

17

88

26

49.13

49

3

50.09

18

88

26

39.77

49

3

50.09

19

88

26

39.77

49

3

40.18

20

88

26

17.09

49

3

54.86

21

88

26

17.09

49

4

4.49

22

88

26

2.2

49

4

4.49

23

88

23

54.45

49

5

27.15

24

88

23

17.57

49

5

40.02

25

88

24

32.08

49

5

35.66

26

88

26

22.89

49

5

25.54

Босго үнэ: 1,180,000

Талбайн код: СШ 19-6

 

7.Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт 2954.65 га бүхий “Салхит” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

88

27

16.1

49

8

28.25

2

88

27

16.1

49

8

16.27

3

88

27

23.92

49

8

16.27

4

88

27

23.92

49

8

0.07

5

88

27

34.26

49

8

0.07

6

88

27

34.26

49

7

46.66

7

88

27

52.13

49

7

46.66

8

88

27

52.13

49

7

33.26

9

88

28

4.97

49

7

33.26

10

88

28

4.97

49

7

24.32

11

88

28

10.56

49

7

24.32

12

88

28

10.56

49

6

49.97

13

88

28

1.62

49

6

49.97

14

88

28

1.62

49

6

37.69

15

88

27

49.89

49

6

37.69

16

88

27

49.89

49

6

20.46

17

88

27

36.77

49

6

22.15

18

88

26

34.49

49

6

31.09

19

88

26

34.49

49

6

55.28

20

88

26

9.36

49

6

55.28

21

88

26

9.36

49

6

34.7

22

88

25

58.26

49

6

36.3

23

88

21

58.15

49

6

22.15

24

88

21

14.1

49

6

23.06

25

88

20

33.59

49

6

37.16

26

88

19

44.77

49

7

28.18

27

88

20

51.03

49

7

55.4

28

88

24

5.28

49

8

15.66

Босго үнэ: 6,632,000

Талбайн код: СШ 19-7

8.Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын нутагт  849.86 га бүхий “Хайрхан” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

88

29

58.76

49

8

25.42

2

88

29

58.76

49

6

3.88

3

88

29

42.9

49

6

5.95

4

88

29

42.9

49

6

6.69

5

88

29

38.66

49

6

6.69

6

88

29

38.66

49

6

6.49

7

88

28

21.24

49

6

16.44

8

88

28

21.24

49

6

31.6

9

88

28

30.45

49

6

31.6

10

88

28

30.45

49

6

44.26

11

88

28

35.34

49

6

44.26

12

88

28

35.34

49

7

11.31

13

88

28

38.79

49

7

11.31

14

88

28

38.79

49

7

32.88

15

88

28

41.09

49

7

32.88

16

88

28

41.09

49

7

46.69

17

88

28

21.24

49

7

46.69

18

88

28

21.24

49

7

54.46

19

88

28

8.3

49

7

54.46

20

88

28

8.3

49

8

4.82

21

88

27

56.79

49

8

4.82

22

88

27

56.79

49

8

13.45

23

88

27

47.29

49

8

13.45

24

88

27

47.29

49

8

30.31

25

88

28

56.11

49

8

34.85

Босго үнэ: 1,150,000

Талбайн код: СШ 19-8

 

9. Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын нутагт 702.77 га талбай бүхий “Сэнжит” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

96

8

0.14

44

49

41.46

2

96

8

0.14

44

48

51.46

3

96

5

39.03

44

48

51.46

4

96

5

41.97

44

48

52.7

5

96

5

44.79

44

48

56.78

6

96

5

44.94

44

48

59.54

7

96

5

43.07

44

49

0.98

8

96

5

37.92

44

49

1.57

9

96

5

30.75

44

49

0.84

10

96

5

21.56

44

48

58.79

11

96

4

59.52

44

48

58.47

12

96

4

37.65

44

49

1.36

13

96

4

24.96

44

49

4.75

14

96

4

24.23

44

49

4.95

15

96

4

16.77

44

49

11.14

16

96

4

15.43

44

49

22.25

17

96

4

16.98

44

49

39.28

18

96

4

18.66

44

49

41.46

Босго үнэ: 1,600,000

Талбайн код: СШ 19-9

10. Дархан Уул аймгийн Хонгор сумын нутагт  157.08 га талбай бүхий “Санжит” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

34

7.27

49

14

6.92

2

106

34

7.27

49

13

26.91

3

106

33

37.26

49

13

26.91

4

106

33

37.26

49

13

56.92

5

106

33

12.25

49

13

56.92

6

106

33

12.24

49

13

50.46

7

106

32

27.1

49

13

50.46

8

106

32

27.1

49

13

42.07

9

106

32

22.32

49

13

43.6

10

106

32

13.28

49

13

44.65

11

106

32

13.27

49

13

44.65

12

106

32

13.27

49

14

6.92

Босго үнэ: 355,000

Талбайн код: СШ 19-10

 

11. Завхан аймгийн Ургамал, Дөрвөлжин сумдын нутагт  7363.12 га талбай бүхий “Байдраг” нэртэй талбайд

 

Талбайн солбицлууд:

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

94

7

59.67

48

20

0.12

2

94

7

59.66

48

15

11.42

3

94

5

40.16

48

15

50.36

4

94

3

44.65

48

16

56.14

5

93

57

14.48

48

18

50.56

6

93

55

59.62

48

19

31.13

7

93

55

59.62

48

20

0.12

Босго үнэ: 9,950,000

Талбайн код: СШ 19-11

 

 1. Сонгон шалгаруулалт зарлах талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын  цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.    
 2. Үйлчилгээний хураамж болох 250.000 төгрөг төлж Сонгон шалгаруулалтын  талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 3. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цаг хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 204 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечилэн хүлээлгэн өгнө.
 4. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг сонгон шалгаруулалтанд оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын хурлын танхимд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 5. Ирүүлсэн саналыг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын тушаалаар батлагдсан коммисс  Уул уурхайн сайдын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”, уг журамд Уул уурхайн сайдын 2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 126 дугаар тушаалаар орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу үнэлнэ.
 6. Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг: Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 204 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263819
 7. Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд: 
 • Сонгон шалгаруултад оролцох санал  /маягт СШ-3 /
 • Санал гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)   
 • Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)    
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг Монгол Банкинд бүртгэлтэй арилжааны банкинд хугацаатай /Сонгон шалгаруулалтын саналыг нээсэн өдрөөс хойш ажлын 15 хоног/ байршуулсан баталгаа
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)   
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх хайгуул болон ашиглалтын ажлын төрөл хэмжээ, хугацаа, өртөг болон байгаль хамгаалахад зарцуулах зардлыг тоймлон тусгасан төсөл, төсвийн санал
 • Хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал. (баримтыг наториатаар гэрчлүүлсэн байна)
 • Хайгуул, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг явуулах, дэвшилтэт арга, аргачлал, технологийн шийдэл;
 • Ашигт малтматын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1-д заасны дагуу хийгдсэн талбайн зураг. / Кадастрын хэлтсээс авах /
 • Үйлчилгээний хураамж 250000 төгрөгийг Төрийн сан – 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР