Зорилго: Эрдэс баялгийн салбарын бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэхэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд төрийн байгууллага, орон нутаг, аж ахуй нэгжүүдийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, нэгдсэн ойлголцолд хүрэх.

Хүрэх үр дүн: Талуудад тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх.

Ерөнхий зохион байгуулагч:  Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Хамтран зохион байгуулагч: Аймгуудын Засаг даргын Тамгын газар

Оролцогчид:

Сумдын Засаг дарга нар, холбогдох албан тушаалтан 

Мэргэжлийн хяналтын газар

Байгаль орчны газар

Цагдаагийн газар бусад

Тухайн аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүд

ГОВЬ-АЛТАЙ

2022-04-11

ХОВД

2022-04-12

УВС

2022-04-13

БАЯН-ӨЛГИЙ

2022-04-15

ӨВӨРХАНГАЙ

2022-04-18

БАЯНХОНГОР

2022-04-19

ЗАВХАН

2022-04-21

АРХАНГАЙ

2022-04-23

ДАРХАН

2022-04-25

СЭЛЭНГЭ

2022-04-26

ЭРДЭНЭТ

2022-04-27

БУЛГАН

2022-04-28

ТӨВ

2022-05-02