2017 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 5-НЫ ӨДӨР ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧИД СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА ТУЛ ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ӨРГӨДӨЛ БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЭЭЛЖИЛТ ЖИЛИЙН ТӨЛБӨРИЙГ 204 ТООТОД АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН О.БАТХҮҮ ХҮЛЭЭН АВАХ БОЛСНЫГ МЭДЭГДЬЕ.

 УТАС: 263918