Хайгуулын ажлын болон Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны тайлангаа 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийг дуустал тухайн аж ахуйн нэгжийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн тоон гарын үсэг ашиглахгүйгээр ирүүлэх боломжтой.

Иймд хуулийн хугацаанд тайлангаа ирүүлнэ үү.

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР