Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах дараах өргөдлүүдийг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан Ашигт малтмалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3-т заасан баримтыг ажлын 10 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдэж байна. Үүнд:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар

Эзэмшигч ААН

1

XV-020880

EX-008821

"Эрдэнэсийн эрэг" ХХК

2

XV-017739

EX-008874

"Дунгоулд" ХХК

3

XV-017954

EX-008901

"Дунгоулд" ХХК

4

XV-018045

EX-008905

"Мөнхийн хэлхээ" ХХК

5

XV-020839

EX-008916

"Гүрвэлжингоо" ХХК

6

XV-019026

EX-008918

"Форс голд майнинг" ХХК

7

XV-017729

EX-008919

"Форс голд майнинг" ХХК

8

XV-019025

EX-008920

"Форс голд майнинг" ХХК

9

XV-018003

EX-008935

"Цагаан нуур групп" ХХК

10

XV-018109

EX-008972

"Андын харгуй" ХХК

11

XV-018223

EX-008981

"Майнперфект сольюшн" ХХК

12

XV-014488

EX-008985

"Хурай" ХХК

13

XV-014487

EX-008986

"Өгөөмөр ташир" ХХК

ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС