Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/28 тушаалаар батлагдаж 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/16 тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын төслийг боловсруулж, холбогдох яамдаас санал авсан бөгөөд тус журмын төслийн хэлэлцүүлгийг цахимаар зохион байгуулж байгаа тул өргөнөөр оролцоно уу.

Хугaцаа:

2021 оны 06 дугаар сарын 04ий өдрийн 17 цаг 00 минут

Сэдэв:

Кадастр-тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Meeting ID: 980 4559 2658

Passcode: 752688