Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын халдварыг хязгаарлах зорилгоор улсын хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийг гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 2021 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 06:00 цагаас 2021 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06:00 цаг хүртэлх хугацаанд шилжүүлэх шийдвэр гарсантай холбогдуулан Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2021 оны А/08, А/21 дүгээр тушаалаар зарласан СШ-48, СШ-49 дүгээр сонгон шалгаруулалтын санал хүлээн авах хугацааг бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаагаар тус тус сунгасныг үүгээр мэдэгдэж байна.

Үүнд:

  1. СШ-48 дугаар Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
  2. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн техникийн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  
  3.  СШ-49 дүгээр Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2021 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
  4. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн техникийн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  
  5. ЖИЧ: ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор УОК-оос гаргасан 2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь PCR шинжилгээнд хамрагдсан байх ба ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх, PCR шинжилгээний хариутайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.