Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 269 дүгээр шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-017141

2007.06.26

Баянхонгор

Баацагаан

Байдраг гол

Монинг давн гоулд ХХК

2

ХV-017140

2007.06.26

Баянхонгор

Баацагаан

Намагт

Фокус гоулд майнинг монголиа ХХК

3

XV-017772

2015.06.29

Өмнөговь

Хүрмэн

Гүн заг

Ши Ри Дун Шинг ХХК

4

XV-018961

2015.06.29

Баян-Өлгий

Бугат, Буянт, Сагсай

Нарийн нуруу

Өлгий толбо ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.