Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 80 дугаар шийдвэрээр:

 

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-014679

2009.01.23

Өмнөговь

Ханбогд

Жавхлантын уул

Говьфайндерс ХХК

2

ХV-017356

2018.01.25

Ховд

Дарви

Буурал-уул

Оросгэрэл ХХК

3

ХV-020302

2016.01.26

Ховд

Алтай

Алтай-3

Металл-Опт ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.

 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын кадастрын хэлтэс