Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулаагүй доорх аж ахуй нэгжүүдэд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4-т заасныг үндэслэн цуцлах шийдвэр гаргахтай холбогдуулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 26, 27 дугаар зүйлд заасны дагуу сонсох ажиллагаа явуулахыг мэдэгдэж байна.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу тайлбар болон саналыг 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09.00 цагт Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн 215 тоот өрөөнд бичгээр хүлээн авна.

Байгууллагын нэр

Лицензийн дугаар

Он

Тайлбар

1

Эрдэнэс Монгол

XV-020003

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

2

Батбадмаараг

XV-020181

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

3

Эхлэл-Ургац

XV-009177

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

4

Си Эй Эм

XV-011128

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

5

Сайхан улаан оргил

XV-019365

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

6

Сайенс-Элементс

XV-015445

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

7

Боролзой

XV-020370

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

8

Боролзой

XV-020376

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

9

Боролзой

XV-018181

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

10

Эрдэнэгипс

XV-013386

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

11

ТБЦ

XV-019441

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

12

ТБЦ

XV-019535

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

13

Хэрлэнголын үйлс

XV-013406

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

14

Хэрлэнголын үйлс

XV-013405

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

15

Эм Си Жи майнинг

XV-020149

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

16

Хан майнинг сервис

XV-019948

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

17

Их улс

XV-020001

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

18

Овоот коал майнинг

XV-017003

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

19

Эко энвайронментал консалтинг

XV-019559

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

20

МН ба ахас

XV-012731

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

21

Өү Ти Эс Ди

XV-019705

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

22

Метал саплай

XV-019815

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

23

Мэжиклаборатори

XV-018608

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

24

Менгтиан

XV-019570

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

25

Эрчим инженеринг групп

XV-017762

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

26

Уникон

XV-019376

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

27

Стоун майнинг

XV-019145

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

28

Хас-Агро

XV-018456

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

29

Хас-Агро

XV-018488

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

30

Кожеговь

XV-014017

2017

Зардлын доод хэмжээ хүрээгүй

КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС