Ашигт малтмал, газрын тосны газраас сонгон шалгаруулалтаар хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоор 2019 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр СШ-31-12 дугаарт  Өмнөговь аймгийн Манлай, Цогтцэций сумдын нутаг 22409.31 га бүхий Бага өлзий нэртэй талбай ,  СШ-31-13 дугаарт Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг  7638.35 га бүхий Аман усны толгой нэртэй талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарласныг хүчингүй болгосон тул уг талбайд сонгон шалгаруулалтын санал хүлээн авахгүй болохыг мэдэгдье.

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН КОМИСС