ЭБМЗ-ийн “Геологийн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуулын асуудал” хэлэлцэх зөвлөлийн салбар хуралдааны ашигт малтмалын хайгуултай холбоотой асуудлыг хэлэлцэх ХХ-2017-03 дугаар хурал 2017 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 14 цагаас АМГТГ-ын хурлын танхимд болно.