Дараахи компаниуд доорхи тусгай зөвшөөрлийн талбайдаа 2012 онд хайгуулын ажил гүйцэтгэж, зарцуулсан зардлын хэмжээгээ Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2-д зааснаар санхүүгийн тайлан тэнцэлдээ тусгаж төрийн захиргааны байгууллагаар баталгаажуулсан боловч АМТ хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.3-д заасны дагуу Геологийн албанаас газар дээр нь очиж хяналт шалгалт хийхэд хайгуулын ажил хийгдээгүй нь нотлогдсон байх тул  мөн хуулийн  56 дугаар зүйлийн 56.1.4–д зааснаар тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцлах нөхцөл бүрдэж байгааг мэдэгдэе. Үүнд:

д/д

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар

Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо

Тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч

1

14383Х

2008.11.05

ДБТХ ХХК

2

14384Х

2008.11.05

ДБТХ ХХК

3

13837Х

2008.06.25

Юм-Агаа ХХК

4

11692Х

2006.04.18

Өү Пи Эм ХХК

5

14318Х

2008.10.17

Кэй Ви Пи ХХК

6

11478Х

2006.03.14

Монгол цамхаг ХХК