Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийнхөө ээлжит жилийн төлбөрийг Ашигт малтмалын газрын төрийн сан банкин дахь 900000712, Улаанбаатар хотын банкин дахь 2600073394 тоот дансанд төлөөд Ашигт малтмалын газрын Кадастрын хэлтэст ирж бүртгүүлээгүй, төлбөрийн тэмдэглэгээ хийлгээгүй ААН-д Кадастрын хэлтэст ирж яаралтай тэмдэглэгээ хийлгэнэ үү.

Жич: Улсын төсөвт орж буй тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлөлтөнд шалгалт хийгдэж байгааг анхааруулъя.