Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 33 дүгээр шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

14645Х

2009.01.15

Дорнод

Чойбалсан

Хялганат

Гурвантосон  ХХК

2

14651Х

2009.01.15

Хэнтий

Дархан

Хар-Өндөр

ХБУ ХХК

3

12336Х

2007.01.17

Хэнтий

Цэнхэрмандал

Хужихан

Цэнбаялаг ХХК

4

11145Х

2006.01.19

Төв

Цээл

Худаг хөндий

Вэнчөн ХХК

5

11146Х

2006.01.19

Говьсүмбэр

Баянтал, Сүмбэр

Тэрэгтийн хонхор

Вэнчөн ХХК

6

11147Х

2006.01.19

Төв

Баянцагаан

Хөтөлийн ухаа

Вэнчөн ХХК

7

11162Х

2006.01.19

Дорноговь

Алтанширээ

Алтан ширээ-1

Пибодивинсвэй ресорсиз ХХК

8

15420Х

2010.01.20

Дундговь

Адаацаг

Баруун булаг

Гео-Эрин ХХК

9

2053А

2000.01.20

Төв

Угтаалцайдам

Хадат

Үнэт металл ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС