2012 онд хийгдсэн хайгуулын ажил нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1-д заасан хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээнд хүрээгүй дараахи аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг  Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 48 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

14878Х

2007.12.19

Хөвсгөл

Цэцэрлэг

Баянзүрх

Блюскай майнинг  ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС