Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 02 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 68 дүгээр шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

15483Х

2010.02.12

Өмнөговь

Цогт-Овоо

Баянсалхит

Рэдмаунт  ХХК

2

15482Х

2010.02.12

Сүхбаатар

Мөнххаан

Амсрын-Овоо

Баянгазар ХХК

3

11340Х

2006.02.13

Баянхонгор

Баян-Өндөр, Шинэжинст

Адаг

Гобикоул энд Энержи ХХК

4

11352Х

2006.02.13

Завхан

Эрдэнэхайрхан

Гурвалж

Магнайдаваа ХХК

5

12913Х

2007.11.05

Дундговь

Цагаандэлгэр

Хүрийн булан

Төв ази интернэйшнл ХХК

6

17182Х

2010.01.13

Сэлэнгэ

Цагаан нуур

Үнэгт толгой

Бест коппер гоулд корпорейшн ХХК

7

11076Х

2006.01.09

Төв

Бүрэн

Онгон хайрхан

Резевоиртунгс ХХК

8

12321Х

2007.01.10

Хэнтий

Дадал

Ухаа

Алтанрио Монголия ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС