Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 03 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 75 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

13027Х

2007.12.05

Дундговь

Гурвансайхан

Буянт-Уул

Эн Эм И Эс ХХК

2

14322Х

2008.10.20

Хэнтий

Өмнөдэлгэр

Буурал

Батумайнинг Монгол ХХК

3

9091Х

2005.01.05

Хэнтий

Өмнөдэлгэр

Өмнөдэлгэр-5

Батумайнинг Монгол ХХК

4

12163А

2006.11.06

Ховд

Мянгад

Цагаан толгойн район

Уулын эх ХХК

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС