2014 оны 8 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.

1

MV-016906

Андсөүрвэй

Голомт

255.26

2011.08.25

2

MV-002545

Монголын алт МАК

Голомт

118.43

2000.08.17

3

MV-011952

Энержиресурс

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк

2960.23

2006.08.29

4

MV-010329

Монгол-Анар трейд

Капитал банк

61.66

2005.08.22

5

MV-012665

Шижир-Аранжин

Капитрон банк

115.45

2007.08.28

6

MV-011909

Булгангангат

Улаанбаатар хотын банк

591.17

2006.08.18

7

MV-015643

Рео

Хаан банк

106.51

2010.08.27

8

MV-001329

Хосхас

Хаан банк

160.59

1998.08.20

9

MV-016723

Газар-Орд

Хаан банк

69.26

2003.08.29

10

MV-011928

Эрдэнэлинк

Хас банк

347.75

2006.08.21

11

MV-008207

Булган-Инвест

Хас банк

28.65

2004.08.20

12

MV-015636

Маркополо

Худалдаа хөгжлийн банк

291.32

2010.08.13

13

MV-011933

Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн

Худалдаа хөгжлийн банк

394.76

2006.08.22

1Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.   
Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
2Та холбогдох мэдээллээ http://mram.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
3Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС